Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết

Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic

Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh - Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 37 24 53 09 Email: olympic.hcmc@gmail.com

Website: http://nkttolympic.hcm.edu.vn/

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích