Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic

Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh - Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 37 24 53 09 Email: olympic.hcmc@gmail.com

Website: http://nkttolympic.hcm.edu.vn/