Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết
Chủ nhật, 26/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 284

Kế hoạch Kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87