Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết
Thứ hai, 21/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 357

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch năm học, trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 như sau:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87