Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 2/11/2017
Lượt đọc: 114

Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

Số/Ký hiệu: 58/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 12/12/2011
Ngày có hiệu lực: 26/1/2012
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 582011tt-bgddt_211201720.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87