Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết

Có 3 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

12/2011/TT-BGDĐTVăn bản 02-11-2017
2 Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

(Tải File đính kèm)

58/2011/TT-BGDĐTVăn bản 02-11-2017
3 Quy định thực hiện số cột điểm tối thiểu đối với các bộ môn khối THCS

(Tải File đính kèm)

811/GDĐT-THCSVăn bảnPhòng Giáo dục và đào tạo quận Thủ Đức02-11-2017

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích